y
Download #AnalyseOVP 2018
Analyse OVP gereed.pdf

Download Analyse OVP alleen tekst, zonder producties

Welkom

Foto’s en video periode 2016 tot heden, zie zelf hoe kaalgevreten het dierenpark nu al is, hoe moeilijk de dieren het hebben (koude wind, geen beschutting) en hoe het groen buiten het park groeit als een komeet (er staat zelfs meer gras in mijn wijk).

7 -9 april 2016

19-21 april 2016

22 mei 2016

Ik woon nu ruim 7 jaar met veel plezier in mooi Lelystad, want Lelystad is mooi en vriendelijk.

 

Nu is de reputatie van Lelystad in Nederland niet erg goed en er dreigt een nieuw probleem wat een negatieve weerslag kan hebben. De Oostvaardersplassen.

 

Al lijkt het dierenpark koek en ei, het tegendeel is waar en ik ben bang dat dit probleem een nieuw negatief beeld zal geven aan Lelystad, een stad met vriendelijke mensen die het al zwaar genoeg hebben en beter verdienen, zeker met een fout dierenpark onder haar postcode.

De Wildernix in het kort:

 

De Oostvaardersplassen is een gebied, wat niet vrije natuur is, want er staat een hek omheen.

Van de 5.600 ha, is ongeveer 1.800 ha droog gebied, de rest is water en moeras. Men begon met 40 herten.

Er lopen nu 5.000+ grote grazers rond. Je hoeft niet ge- studeerd te hebben om te snappen dat dát dus niet kan.

 

Het kan ook niet, want elk jaar worden er (maart 2016 alleen al 1.400) 1.000 tot 2.000 grote grazers (te beginnen met de kalveren, veulens, eenjarigen en volledig uitgeputte/verhongerde dieren) afgeschoten.

Dit is al jaren zo, daarom mag je ‘s winters ook niet in alle delen komen, want dan zou je al die honderden dode herten zien, want die kadavers laat SBB liggen. De runderen en paarden gaan naar de destructie.

maart-april 2017

3 januari 2018

 

Sterk vermagerd paard en de winter moet nog echt beginnen.

 

Dit paard, als het geluk heeft, zal het ‘genadeschot’ van de liegende emapathieloze PvdDieren krijgen.

 

Ja, u leest het goed:

PvdDieren! Zij zijn PRO dit verhongerings- en AFSCHOTbeleid!

 

Met steun van, nota bene, de Dierenbescherming!

IMG_3ue95 (1).pdf

21 januari 2018

Score februari 2018: 1.700

Iedereen HEEL ERG bedankt, zonder die 236 webpagina’s, tientallen plaatjes, video’s, tweets, aangiften en andere documenten, die jullie allemaal aan hebben geleverd had ik het nooit in een week gereed gekregen! Laten we hopen dat we om te beginnen na 21 maart kunnen merken of al ons werk effect heeft en dat nooit meer een OVP gebied met verhongerde grote grazers mag komen!

 

Ik steun volledig de boeren en truckers!

 

Ik hou van jullie allemaal, wat een werk hebben we verricht! snif, snif...

Download
‘Mijn idee voor de OVP’

Download Analyse OVP met producties te verzenden via email

Laatst bijgewerkt: 25 november      

Aangifte doen 
OVP 2018
Petitie
OVP 2018
juridischwaarhetmaarnodigisomfffwatwegtezetten

Politiek tijdpad 
OVP 1968-2018

Overzicht bij Politiek tijdpad