y

 

 

y

Stappen:

 

1. Download de pdf voor de tekst of kopieer deze van de pagina hier beneden.

 

 

2. Ga naar de website van de politie. Dat kan hier of via de pdf.

 

 

3. Volg de plaatjes (bestanden insturen is niet nodig, mag maar is niet nodig).

 

 

4. Vul je gegevens in en verzend, kind kan de was doen!

1.

2.

3.

4.

Je gegevens invullen en verzenden, da’s alles en dan krijg je dit:

 

Tekst aangifte in pdf

Voorbeeld aangifte tekst opgemaakt door:  Gea Huisman-Stibbe

 

‘Op verzoek van Jan Cees Vogelaar heb ik een aangifte opgesteld die iedereen kan gebruiken naar aanleiding van het voorval met het hert.’

 

 

Bedankt Gea!

Aangifte tekst:

 

Plaatsnaam voorval:

 

Almere

 

 

 

Melding:

 

Ik doe aangifte na het zien van vervelende beelden op internet waardoor ik getuige ben van het zien van beelden van een dier in nood, verwaarlozing en mishandeling. Het betreft schokkende beelden op social media over een hert in de Oostvaardersplassen op zaterdag 17 maart 2018.

 

Dit hert is door een boswachter van SBB afgeschoten omstreeks 16.00 uur. Daarvoor ontbreekt iedere noodzaak. Daar komt bij dat het hert door het afschieten onnodig heeft geleden.

 

Ik ben door het zien van deze beelden ernstig geschokt. Ik doe hiervan aangifte tegen SBB en de boswachter in kwestie in persoon.

 

Zie videobeelden van het voorval: https://www.facebook.com/.../pcb.../1743517909020580/  …... https://www.facebook.com/.../pcb.../1743583269014044/  …... https://www.hartvannederland.nl/.../actievoerders.../  … foto geschoten hert: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211033067611237&set=pcb.6160 64698728823&type=3&theater&ifg=1  …

 

Deze beelden circuleren op social media en ik ben daardoor getuige van het afschieten van dit hert in de Oostvaardersplassen. Dit afschieten heeft plaatsgevonden op ongepaste en onnodige wijze. Daarbij heeft het hert onnodig geleden. Dit heeft plaatsgevonden op de locatie vlak bij Jac. P. Thijsseweg te Almere.

 

Politie is op deze locatie na het gebeurde aanwezig geweest. Dit afschieten is in strijd met het protocol vroeg reactief beheer Oostvaardersplassen. Althans de wijze daarop.

De boswachter heeft nagelaten om zich te houden aan het in het protocol bepaalde. Volgens dit protocol is de schutter verantwoordelijk. Deze is verantwoordelijk voor de effecten van zijn schot. Voor zover ik kon zien was dit hert in een goede conditie en lag het in de beschutting. Het maakte een heldere indruk. Niet ziek. Er lag hooi. Mijns inziens was er geen reden om dit hert af te schieten. Het hoofdje komt nieuwsgierig omhoog, de ogen staan helder, de vacht is in goede conditie. Het vroeg reactief beheer heeft als doel om onnodig en langdurig lijden van grote grazers maximaal te beperken. Onder lijden wordt verstaan dat dieren aan omstandigheden die hun natuurlijk aanpassingsvermogen overschrijden. In deze situatie was er geen sprake van onnodig en langdurig lijden waardoor er geen enkele noodzaak was om dit hert af te schieten.

 

Daarbij heeft de schutter/ boswachter gehandeld in strijd met operationele afspraken en veiligheid van het protocol vroeg reactie beheer. Niet alleen heeft deze schutter gehandeld in strijd met de geldende veiligheidsregels, daarenboven heeft deze schutter onnodig dit hert afgeschoten. Bij het afschieten was publiek aanwezig. Er waren genoeg redenen voor twijfel bij de schutter en daardoor had deze nooit mogen schieten. De schutter had meerdere pogingen nodig om het dier af te schieten, daarbij is een kaak ernstig beschadigd. Het hert heeft daardoor onnodig geleden De schutter heeft verzuimd bekend te maken bij publiek wat hij ging doen. DE schutter heeft er geen rekening mee gehouden dat deze onnodig mensen heeft geconfronteerd met afschot van dit hert. Dit dier is meegenomen uit het veld, hetgeen indruist tegen de algemene afspraken.

 

Gelet op de feiten en omstandigheden staat vast dat er sprake is van ernstige dierenmishandeling van dit hert door de betrokken schutter/boswachter. Justitie dient passende juridische maatregelen te nemen tegen deze persoon en tegen Staatsbosbeheer. Tegen deze laatste omdat zij geen toezicht hebben gehouden zoals in het protocol vroeg reactief staat beschreven.